Huvudmeny

Jenny Lindberg

Jenny Lindberg

Universitetsadjunkt

Avhandlingstitel

Informationssökning - en del av yrkesidentiteten: en studie av bibliotekariers övergång mellan utbildnings- och yrkespraktik

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355990
Mobilnummer: 0733-662557
E-post: jenny.lindberg@hb.se

Till kontaktsidan