Huvudmeny

Kaj Lindecrantz

Kaj Lindecrantz

Samordnare

Jag arbetar som gästprofessor inom forskningsområdet medicinsk teknik med fokus på att medicinsk signalbehandling, speciellt aspekter på kliniskt nyttiggörande av olika fysiologiska signaler.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2001, 2001-2009 som professor i Medicinsk signalbehandling och systemteknik. Innan dess utbildade jag mig inom elektroteknik vid Chalmers där jag också disputerade 1983.

För närvarande har jag min huvudsakliga verksamhet vid Kungliga tekniska högskola, KTH och Karolinska Institutet, i Stockholm.

Jag är verksam i flertal forskningsprojekt, två av dem är finansierade av Vinnova.

Avhandlingstitel

Processing of the Fetal ECG – an Implementation of a Real Time Microprocessor System

Kontakt

Telefonnummer:
Mobilnummer:
E-post: kaj.lindecrantz@hb.se

Till kontaktsidan