Huvudmeny

Maria Lindh

Maria Lindh

Universitetslektor

IT professionella hävdar ofta att molntjänster påverkar organisationer på olika sätt, bl a vad gäller organisationens arbetsprocesser och -strukturer. I min avhandling vill jag undersöka olika uppfattningar om molntjänster, inom organisationer och just nu tittar jag på Google Apps For Education i en skolkontext. Jag vill belysa komplexiteten när det gäller IT i organisationers informationshantering.

Avhandlingstitel

In the clouds - implications for information management in organisations

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355905
Mobilnummer:
E-post: maria.lindh@hb.se

Till kontaktsidan