Huvudmeny

Lund, Anja

Lund, Anja

Jag arbetar som postdoktor inom forskningsområdet textil materialteknik, med fokus på textila sensorer och aktuatorer.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2006. Jag disputerade i materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola (2013), har en magisterexamen i textilteknologi från Högskolan i Borås (2005), samt en kandidatexamen i elektronik från Chalmers tekniska högskola (1997).

För närvarande är jag verksam i det strategiska samarbetet Borås-Skövde (Design, textil och hållbar utveckling) finansierat av Västra Götalandsregionen, samt i forskningsprojektet Bärbara sensorer för smarta textilier vilket koordineras av Göteborgs Universitet och finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning. 

Pågående forskningsprojekt

Områden