Huvudmeny

Lars Lundberg

Lars Lundberg

Professor

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet Prehospital akutsjukvård sedan 2011. Mina särskilda intresseområden är trauma och simulering. Jag är läkare med specialistkompetens i allmän kirurgi + akutsjukvård och är fortfarande kliniskt verksam.

Ett exempel på intressant pågående forskning är simuleringsprojektet SAREK, i samverkan med Högskolan i Skövde. Se informationsvideon om SAREK.

Avhandlingstitel

Pain and hyperalgesia in the human skin.

Handleder doktorander

  • Marie Hindorf, Linköpings Universitet
  • Linda Sonesson, Karolinska Institutet
  • Kåre Karlsson, Jönköping university
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354732
Mobilnummer:
E-post: lars.lundberg@hb.se

Till kontaktsidan

Dataspelsforskning inspirerar till nytt ambulansträningscenter


Ett nytt simulatorträningscenter för ambulanssjukvård i Skövde, det håller nu på att bli verklighet genom ett samarbete mellan Högskolorna i Borås och Skövde.