Huvudmeny

Anna Hampson Lundh

Anna Hampson Lundh

Universitetslektor

Anna Hampson Lundh, fil. dr., är lektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, samt Senior Research Fellow vid the Department of Information Studies, Curtin University, Perth, Australien. Hennes forskning ligger i skärningspunkten mellan biblioteks- och informationsvetenskap och utbildningsvetenskap och hennes specifika forskningsintressen gäller barns läsning och dokumentpraktiker, samt tillgängliga medier.

Under de senaste åren har Anna arbetat tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i ett projekt som syftar till att utveckla biblioteksservicen för unga talboksanvändare. För närvarande leder Anna projekten Läsning, tradition och förhandling (LÄST)Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967-1969 (finansierat av Vetenskapsrådet), samt Learning to read talking booksThe documentary practices of children with print disabilities (finansierat av Curtin Senior Research Fellowship). I dessa projekt utforskar Anna och hennes kollegor barns läsaktiviteter och läspraktiker, både i det samtida samhället och historiskt.

Anna har arbetat vid Bibliotekshögskolan sedan 2004, och disputerade 2011 vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

Avhandlingstitel

Doing research in primary school: Information activities in project-based learning

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355991
Mobilnummer: 0733-949268
E-post: anna.hampson_lundh@hb.se

Till kontaktsidan