Huvudmeny

Veronica Malm

Veronica Malm

Doktorand

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet textil material teknik med fokus på att ta fram funktionella beläggningar.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010. Innan dess utbildade jag mig till textilingenjör och har även en Teknologie magisterexamen med huvudområde maskinteknik från Högskolan i Borås. 2014 tog jag en licentiatexamen från Chalmers Tekniska Högskola med avhandlingen "Colour-Changing Textile Coatings Containing Multi-Layered Mica Pigments".

Mitt forskningsprojekt är finansierat av FoU-nämnden vid Högskolan i Borås. Mitt forskningsfokus just nu är funktionalisering av textila ytor för att bli elastiska och starkt elektriskt ledande.

Avhandlingstitel

Colour-Changing Textile Coatings Containing Multi-Layered Mica Pigments.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354560
Mobilnummer:
E-post: veronica.malm@hb.se

Till kontaktsidan