Huvudmeny

Mansour, Osama

Mansour, Osama

Osama är universitetslektor och har en bakgrund i informationssystem/informatik. Forskningsintressen är studier i sociala medier, wikis, kvalitativa forskningsmetoder m.m.

Osama har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2014. Före anställningen i Borås arbetade han som biträdande professor i informationssystem vid Linnéuniversitetet där han också 2013 erhöll sin doktorsgrad.

Avhandlingstitel

“The Bureaucracy of Social Media – An Empirical Account in Organizations”.