Huvudmeny

Jasmina Maric

Universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor inom visuell kommunikation, där jag fokuserar på programvaruutveckling för webb och mobil, samt på kommunikation.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2015, och undervisar i Bibliotekshögskolans utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå. Tidigare har jag studerat Kommunikations- och informationsvetenskap på Tilburg Center for Communication and Cognition vid Tilburg University i Nederländerna.

För tillfället deltar jag i forskningsprojektet TACIT och är en del i forskargruppen Social Media Studies. Jag arbetar också med utvecklingsprojekt inom fältet mobilapplikationer för integration av flyktingar och invandrare, samt inom fältet undervisning i samband med så kallade ”21st century skills”.

Publikationer

Maric, J. (2017) The Valleys of Death in Refugee Crisis, International Conference on Social Media, Wearable and Web Analytics, London, UK – The Best Social Media Paper Award

Maric, J. (2017) Teaching for 21st Century? 5Es for 4Cs, PUH-conference proceedings, Borås, Sweden


Maric, J., & Spotti, M. (2016) Immigrants Web Communities: Gateways to Social Capital Construction. In proceedings 3rd European Conference on Social Media Research EM Normandie, Caen, France (p. 206).

Pågående forskningsprojekt