Huvudmeny

Hanna Maurin Söderholm

Hanna Maurin Söderholm

Universitetsadjunkt

Hanna Maurin Söderholms forskningsintressen rör e-hälsa, ny teknik och IT-stöd för samarbete och informationshantering (computer-supported cooperative work, CSCW), framför allt i olika vårdsammanhang. Hon är särskilt intresserad av visuell informations- och kommunikationsteknik  och utmanande användningskontexter som t ex akutsjukvård där olika typer av information (taktil, visuell, textbaserad) används.

Hon disputerade 2013 med sin avhandling Emergency Visualized: Exploring Visual Technology for Paramedic-Physician Collaboration in Emergency Care, där hon undersökte 2D och 3D video för samarbete i akutsituationer mellan sjukvårdare ute på olycksplatser och läkare på sjukhus.

Publikationer och samarbeten i Google Scholar: http://scholar.google.se/citations?hl=sv&user=iNrTB8EAAAAJ

Vad gör Hanna nu? Schema

Utmärkelser

Vinnare av Primaton 2015, Södra Älvsborgs sjukhus Forskarstipendium från Stiftelsen Markussens Studiefond, 2009

Avhandlingstitel

Emergency Visualized: Exploring Visual Technology for Paramedic-Physician Collaboration in Emergency Care.

Handleder doktorander

Uppdrag

2016- Ordförande för Anställningsutskottet på Högskolan i Borås

2014-2016 Förtroendevald ledamot i Anställningsutskottet på Högskolan i Borås

2008-2010 Förtroendevald representant i institutionsstyrelsen för inst. för Biblioteks- och informationsvetenskap 

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355989
Mobilnummer:
E-post: hanna.maurin@hb.se

Till kontaktsidan