Huvudmeny

Agnes Nagy

Agnes Nagy

Universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsområdet resursåtervinning (Swedish Centre för Resource Recovery) med fokus på byggteknik och hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås sedan 2004. Jag disputerade 1997 på Lunds tekniska högskola med avhandlingen ”Cracking in concrete structures due to imposed deformations” inom ämnesområdet Bärande Konstruktioner (Structural Engineering). För närvarande är jag verksam i fyra forskningsprojekt där två av dem är finansierade av Vinnova och Bygginnovation och två av Gunnar Ivarsons Stiftelse. Jag och är ansvarig för magisterutbildningen i byggteknik - hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås. Och ledamot i FoU nämnden samt rektors hållbarhetsråd.

Avhandlingstitel

Cracking in concrete structures due to imposed deformations

Handleder doktorander

Uppdrag

Utbildningsansvar för Magisterprogrammet i byggteknik- Hållbart samhällsbyggande

Ledamot i FoU-nämnden

Samordnare för hållbar utveckling i Akademin för Textil, teknik och ekonomi

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354418
Mobilnummer: 0734-332206
E-post: agnes.nagy@hb.se

Till kontaktsidan

Agnes Nagy berättar om det nya bygglaboratoriet på Högskolan i Borås.