Huvudmeny

Vincent Nierstrasz

Vincent Nierstrasz

Professor

Vincent Nierstrasz arbetar som professor inom textil materialteknologi vid Textilhögskolan vid Högskolan i Borås sedan november 2011. Innan dess utsågs han till senior forskare vid Ghent University i Belgien och till "Marie Curie fellow" vid University of Twente i Nederländerna som biträdande professor. Han erhöll sin doktorsexamen från Delft University of Technology och en MSc-examen från Wageningen Agricultural University.

Hans forskning fokuserar på modifiering och funktionalisering av ytor i textila material för produktion av funktionella och smarta textilier (via exempelvis catalysis, biocatalysis, coating, printing, 3D printing, inkjet) samt textil och polymer bioteknologi. Ett exempel är Erasmus Mundus-programmet SMDTex (hållbar förvaltning och design för textilier), som har fokus på resurseffektiv produktion av smarta och funktionella textilier och Crosstexnet projektet DigiFun.

Han är involverad i flera europeiskt (Crosstexnet, FP5, FP6, FP7 och H2020), nationellt och industriellt finansierade projekt.

Dessutom är han medlem the Royal Holland Society of Sciences and Humanities (KHMW).

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

  • Sweta Iyer (SMDTex)
  • May Kahoush (SMDTex)
  • Melkie Getnet Tadesse (SMDTex)
  • Razieh Hashemi Sanatgar (SMDTex)
  • Tove Agnhage (SMDTex)
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354159
Mobilnummer: 0734-611999
E-post: vincent.nierstrasz@hb.se

Till kontaktsidan