Huvudmeny

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Universitetslektor

Christina Nilsson är universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa. Christina är barnmorska och har lång klinisk erfarenhet av förlossningsvård och samtalsbehandling med kvinnor som har förlossningsrädsla. Hennes forskning har fokus på barnafödande och handlar om kvinnors upplevelser och barnmorskors vårdande. Med utgångspunkt i kvinnors förlossningsrädsla berör forskningen även närliggande områden som negativa/traumatiska upplevelser av barnafödande, att föda vaginalt efter tidigare kejsarsnitt (VBAC) samt förlossningsrummets utformning och miljö.

Christina har främst arbetat med interventionsforskning och mixed methods design, med både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Hon arbetar med metoder som fenomenologi, hermeneutik, innehållsanalys och etnografi, men också systematiska litteraturstudier, såväl metaanalys som metasyntes. 

För närvarande medverkar Christina i ett forskningsprojekt om förlossningsrummets utformning och design i samarbete med Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hennes undervisning handlar framförallt om teoretiska och kliniska perspektiv på barnafödande samt barnmorskans teori, metod och profession.

Nätverk

Space and Place and Interaction with Health, ett nybildat nationellt nätverk som fokuserar miljön i vårdrummet.

Avhandlingstitel

Förlossningsrädsla – Med fokus på kvinnors upplevelser av att föda barn

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Handleder doktorander

  • Ida Lyckestam Thelin, Göteborgs Universitet: Upplevelser och utfall av vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt (biträdande handledare)
  • Elisabeth Ulén, Karolinska Institutet: Faktorer relaterade till stärkande förlossningsupplevelser hos kvinnor och förlossningsutfall (biträdande handledare)

Uppdrag

Ledamot i Högskolans Anställningsutskott (AU)

Ledamot i Barnmorskerådet, Göteborgs Barnmorskesällskap 

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354792
Mobilnummer:
E-post: christina.nilsson@hb.se

Till kontaktsidan