Huvudmeny

Kersti Nilsson

Kersti Nilsson

Universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor i Biblioteks- och informationsvetenskap inom forskningsområdet Bibliotek- Kultur- Samhälle (BiKuSa) med särskild inriktning mot empirisk läsforskning.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 1991. Innan dess utbildade jag mig till bibliotekarie och var yrkesverksam i området cirka sju år. Samtidigt som jag arbetade som adjunkt på Högskolan i Borås genomgick jag forskarutbildning i Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

För närvarande är jag verksam i fyra forskningsprojekt varav två är finansierade av Vetenskapsrådet, ett av NOS HS och ett EU inom ramen för COST Action.  

Avhandlingstitel

"Det förlorade paradiset. En studie i Göran Tunströms Sunneromaner". Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 2003.

Handleder doktorander

Uppdrag

Ledamot i Regionala etikprövningsnämnden, Göteborg.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354076
Mobilnummer:
E-post: kersti.nilsson@hb.se

Till kontaktsidan