Huvudmeny

Jan Nolin

Jan Nolin

Professor

De övergripande forskning frågor som jag har arbetat med är:

  • Hur kan tvärvetenskapligt orienterade forskare samarbeta för att förstå komplexa fenomen?
  • Hur kan forskare interagera med samhället för att diskutera mycket angelägna forskningsresultat?
  • Hur kan universitet organisera och utveckla utbildningsprogram för att främja kvalitet, hållbarhet och ansvarskänsla inom de professioner de utbildar?

På senare år har intresserat mig för hur Internet utvecklas i ett samspel mellan olika sociala intressen, samt hur Internet sedan påverkar sociala och kulturella beteendemönster. Mitt nuvarande fokus ligger på informationspraktiker relaterade till fildelning och sociala medier.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354336
Mobilnummer:
E-post: jan.nolin@hb.se

Till kontaktsidan