Huvudmeny

Anna Norrström

Anna Norrström

Universitetsadjunkt; Doktorand

Jag arbetar som adjunkt i specialpedagogik och doktorand i pedagogiskt arbete. Mitt forskningsintresse rör lärarlagsmöten, dess betydelse för lärarprofessionen och det samspel som utspelas däri.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011. Jag är legitimerad lärare i åk 4-9 samt gymnasiet i ämnena svenska och historia och jag har en magisterexamen i specialpedagogik. Jag har tidigare verkat som lärare, speciallärare och specialpedagog i både grundskola och på gymnasium.

Avhandlingstitel

Lärares institutionella intraprofessionella samtal

Huvudhandledare

  • Marianne Dovemark, Göteborgs universitet

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354042
Mobilnummer:
E-post: anna.norrstrom@hb.se

Till kontaktsidan