Huvudmeny

Karen Nowé Hedvall

Universitetslektor

Jag har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2001. 2007 disputerade jag inom inriktningen "information management", som studerar hur information används och organiseras inom organisationer och hur organisationer kan ta vara på den kunskap de behöver för att nå sina mål. Mina forskningsintressen är fortfarande inom detta område samt det näraliggande "knowledge management". Dessutom är jag intresserad av organisationsfrågor och ledarskapsforskning med anknytning till bibliotek och andra informationsintensiva verksamheter. 

Under 2009 och 2010 ingår jag i forskningsprojektet Bibliotekstjänsters sociala funktioner och värde för individ och samhälle vid BHS, samt följer utvecklingsprojektet Synliggörande av bibliotek som  drivs av Regionbiblioteket Halland. 

Avhandlingstitel

Tensions and Contradictions in Information Management: An Activity-theoretical Approach to Information Activities in a Swedish Youth/Peace Organisation

Uppdrag

Studierektor forskarutbildning vid Högskolan i Borås; Kvalitetssamordnare vid Högskolan i Borås

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354483
Mobilnummer:
E-post: karen.nowe_hedvall@hb.se

Till kontaktsidan