Huvudmeny

Maria Nyström

Maria Nyström

Professor

Mitt forskningsintresse handlar om existentiella vårdfrågor och forskningsmetoder som möjliggör en nyanserad förståelse av innebörd och mening i vårdrelaterade fenomen. Existentiella vårdfrågor finns inom alla vårdsammanhang och min forskning har rört sig inom flera olika vårdkontext, inte minst i samband med handledning av doktorander. I de projekt där jag har arbetat ensam har intresset för ämnes- och metodfrågor lyfts fram i monografier där vårdvetenskap som teoretiskt ämne har profilerats, och hermeneutik som empirisk metod för vårdvetenskaplig forskning har utvecklats.

Efter att ha disputerat med en avhandling om vardagslivet i skuggan av en psykossjukdom riktades post-doc intresset mot innebörden i att vårda och bli vårdad i en vårdkultur som präglas av standardisering och kostnadseffektivitet. Senare har intresset för existentiella vårdfrågor behandlats i ytterligare en monografi om hur det är förlora sitt språk i samband med stroke och afasi. Hermeneutik som empirisk metod för studier av existentiella vårdfrågor har utvecklats i flera läroböcker, samt i en webbsida med cirka 35 - 45.000 besök i månaden sedan 2007

Avhandlingstitel

Allvarligt psykiskt störda människors vardagliga tillvaro (1999). Göteborgs universitet, Institutionen för vårdpedagogik.

Uppdrag

  • Ledamot av högskolestyrelsen 
  • Ansvarig för forskningsprogrammet Vård och välbefinnande i samverkan med Högskolan i Skövde
  • Högskolan i Borås representant för Vårdforskning i Samverkan i Västra Sverige
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354781
Mobilnummer:
E-post: maria.nystrom@hb.se

Till kontaktsidan

Maria Nyström och Fredrik Ståhl forskar om gener och livsstil hos aktiva seniorer

Den vårdande vården


Professor Maria Nyström forskar om den vårdande vården - hur man möter människans behov under utmaningar som till exempel bristande resurser till vården.

Läs mer om högskolans forskning inom vård. Besök sidan Människan i vården.