Huvudmeny

Agnes Olander

Doktorand

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och är knuten till PreHospen via mitt prehospitala forskningsprojekt. Mitt doktorandprojekt har fokus på att identifiera sepsis i ett tidigt prehospitalt skede.

Jag blev färdigutbildad sjuksköterska 2010. Har tidigare arbetat som allmänsjuksköterska inom medicinsk sjukvård. Under 2012 utbildade jag mig till ambulanssjuksköterska och har från den tiden arbetat prehospitalt.

Huvudhandledare: Annelie Sundler, Borås
Bihandledare: Anders Bremer och Henrik Andersson, Högskolan i Borås och Angela Bång, Göteborgs universitet.

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Angela Bång, Göteborgs universitet
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354508
Mobilnummer:
E-post: agnes.olander@hb.se

Till kontaktsidan