Huvudmeny

Agnes Olander

Doktorand

Jag är doktorand vid Jönköping University och Högskolan i Borås sedan hösten 2015. Jag är knuten till PreHospen via mitt prehospitala forskningsområde. Mitt doktorandprojekt har fokus på att identifiera sepsis i ett tidigt prehospitalt skede.

Jag blev färdigutbildad sjuksköterska 2010. Har tidigare arbetat som allmänsjuksköterska inom medicinsk sjukvård. Under 2012 utbildade jag mig till ambulanssjuksköterska och har från den tiden arbetat prehospitalt. För närvarande arbetar jag med min forskningsplan. 

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Bengt Fridlund, Jönköping University
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354508
Mobilnummer:
E-post: agnes.olander@hb.se

Till kontaktsidan