Huvudmeny

Olausson, Sepideh

Olausson, Sepideh

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Rummet inom intensivvård och vårdmiljö.

Jag forskar om vilken betydelse vårdrummets utformning och design har i samband med vård vid kritiska sjukdomstillstånd. En intensivvårdsavdelning är en mycket tekniktät miljö där människor med livshotande sjukdomar och skador vårdas. Tidigare forskning har visat att miljön har en ogynnsam effekt på människors välbefinnande. Till exempel vet man att faktorer som ljud och ljus påverkar hur snabbt en sjuk person återhämtar sig. Jag forskar om hur rummet, inklusive dessa faktorer påverkar människors välbefinnande och tillfredställelse av vården. Jag bedriver min forskning genom intervjuer och bilder.

Avhandlingstitel

Intensivvårdsrummets betydelse för vårdande och välbefinnande - patienters, närståendes och vårdpersonalens perspektiv

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.