Huvudmeny

Rudrajeet Pal

Rudrajeet Pal

Universitetslektor

Jag arbetar som docent inom området Textil management. I min forskning fokuserar jag på verksamhetsstyrning med anknytning till en eklektisk blandning av ämnen, såsom resiliens i organisationer, returlogistik och cirkulära värdekedjor, digital och lokal produktion och hållbarhet.

Jag har nyligen arbetat i ett antal nationella och internationella finansierade projekt, bland annat FromRolltoBag, FBD_BModel, DIGIMODE, Re-textil. Jag är också samordnare av ett Erasmus Mundus PhD-program (EMJD) om hållbar förvaltning och textil design (SMDTex) finansierad av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus Plus (2013-21).

Jag har en doktorsexamen från Tampere University of Technology i Finland. Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2009, och har tidigare arbetat inom både textil och IT-sektorerna. Jag är också listad som expert i EURATEXs textila flaggskepp för digitalt mode.

Avhandlingstitel

Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning.

Områden

Huvudhandledare

  • Biruk Ketema

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354530
Mobilnummer: 0704-294791
E-post: rudrajeet.pal@hb.se

Till kontaktsidan