Huvudmeny

Rudrajeet Pal

Rudrajeet Pal

Universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor inom området Textil management. I min forskning fokuserar jag på verksamhetsstyrning med anknytning till en eklektisk blandning av ämnen, såsom resiliens i organisationer, returlogistik och cirkulära värdekedjor, digital och lokal produktion och hållbarhet. Jag har en doktorsexamen från Tampere University of Technology i Finland. Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2009, och har tidigare arbetat inom både textil och IT-sektorerna.Några av mina tidigare projekt har finansierats av EU Horisont 2020: ”fromrolltobag” (2015-16), ”Success or Survivial – strategies of fashion and textile enterprises in a globalized economy” och "KELANO - Sustainable Quality Fast".

Pågående projekt är "Re-textile" som finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR) och "Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning " som finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Jag är också samordnare för ett Erasmus Mundus doktorandprogram (EMJD) om hållbar förvaltning och design för textilier (SMDTex) som finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus Plus (2013-21).

Avhandlingstitel

Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Huvudhandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354530
Mobilnummer: 0704-294791
E-post: rudrajeet.pal@hb.se

Till kontaktsidan