Huvudmeny

Carina Peterson

Carina Peterson

Universitetsadjunkt; Doktorand

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Pedagogiskt arbete. Forskningsintresset rör hur barns inflytande i förskolan yttrar sig. Det berör både det inflytande som pedagoger skapar förutsättningar för och det inflytande som barn försöker att ta genom egna initiativ.

Jag arbetar även som universitetsadjunkt inom förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås sedan 2010. Före det tjänstgjorde jag som förskollärare i Marks kommun.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354576
Mobilnummer:
E-post: carina.peterson@hb.se

Till kontaktsidan