Huvudmeny

Anita Pettersson

Anita Pettersson

Universitetslektor

Jag arbetar som lektor och senior forskare inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på termisk behandling av avfall och biomassa samt materialåtervinning från t.ex. askor.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2008. Innan dess utbildade jag mig inom Elkraft och Värme vid Högskolan i Borås och disputerade i förbränningsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med Högskolan i Borås i oktober 2008.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt där ett finansieras av Energimyndigheten via Värmeforsk, ett av Energimyndigheten via SGC samt Göteborgs Energi och ett av Sparbankstiftelsen Sjuhärad.

Avhandlingstitel

Characterisation of Fuels and Fly Ashes from Co-Combustion of Biofuels and Waste Fuels in a Fluidised Bed Boiler - A Phosphorus and Alkali Perspective

Handleder doktorander