Huvudmeny

Anna Råberus

Anna Råberus

Universitetsadjunkt; Doktorand

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården. Jag är intresserad av frågor som berör patientsäkerhet. Jag har deltagit i ett forskningsprojekt där vi analyserade anmälningar till patientnämnderna ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Framöver ska jag fortsätta med att analysera innehåll och mönster i anmälningar till patientnämnderna inom psykiatrisk vård utifrån de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa.

Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2014. Jag har undervisat främst i sjuksköterskeutbildningen i terminerna två, tre och fyra. Jag har gått mina utbildningar till sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom anestesi vid Högskolan i Borås. Har arbetat som sjuksköterska på Hjärtintensiven på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och efter specialistsjuksköterskeutbildningen, på Centraloperation 1, SÄS de senaste 12 åren innan min anställning på Högskolan i Borås.