Huvudmeny

Rudmark, Daniel

Rudmark, Daniel

Jag arbetar som adjunkt inom informatik med fokus på att öppna data och tredjepartsutveckling. Jag har arbetat vid högskolan i Borås i åtta år. Innan dess arbetade jag som projektledare och IT-arkitekt i näringslivet. För närvarande är jag i slutfasen av mitt avhandlingsarbete.

Områden

Bihandledare