Huvudmeny

Rundqvist, Karin

Rundqvist, Karin

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet textil materialteknik med fokus på textila sensorer.

Jag har arbetat som doktorand vid Högskolan i Borås sedan 2014. Innan dess utbildade jag mig inom textilingenjör/teknik vid Högskolan i Borås.

För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning, (SSF).

Pågående forskningsprojekt

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare