Huvudmeny

Nicklas Salomonson

Nicklas Salomonson

Professor, biträdande

Nicklas Salomonson är bitr. professor och docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Hans forskning berör områden som kommunikativ interaktion i tjänstemöten, teknologi i tjänster och negativa kundbeteenden. Hans forskning har publicerats i journaler såsom Industrial Marketing Management, Marketing Theory, Journal of Macromarketing, Journal of Retailing and Consumer Services, Journal of Creating Value, Journal of Business Communication, International Journal of Quality and Service Sciences och Research in Transportation Business & Management. Han fokuserar i pågående forskning olika aspekter av negativa kundbeteenden i branscher såsom kollektivtrafik och detaljhandel. Ett av projekten syftar till att klargöra kunddiskursen/kundrollen i relation till tjänstemöten. Ett specifikt intresse berör hur föreställningar om kunden ibland hamnar på kollisionskurs med organisatorisk rationalitet och professionella normer, speciellt incidenter där kunder agerar på ett oacceptabelt sätt mot anställda.

Avhandlingstitel

Samtal och Samspel – En studie av kundtjänstpersonal i två industriella företag

Handleder doktorander