Huvudmeny

Amira Sofie Sandin

Amira Sofie Sandin

Universitetsadjunkt; Doktorand

Jag är doktorand inom forskningsområdet Social Media Studies. Huvudfokus i min forskning är att genom medforskning, och ur ett informationsvetenskapligt perspektiv, undersöka ungdomars identitetsskapande i och genom sociala medier.

Jag har arbetat som lärare på Högskolan i Borås inom Biblioteks- och Informationsvetenskap sedan 2010. Efter min examen från samma lärosäte 2005 arbetade jag som barnbibliotekarie. På högskolan undervisar jag om biblioteksverksamheter för barn och unga, barnbibliotek och lässtimulans, medforskning, samt barn och ungas användning av sociala medier.

Avhandlingstitel

Confront and conform: The role of Social Media for youths´ identity construction.

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Barbro Johansson, docent etnologi. Centrum för konsumtionsvetenskap
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354085
Mobilnummer:
E-post: amira_sofie.sandin@hb.se

Till kontaktsidan