Huvudmeny

Leif Sandsjö

Leif Sandsjö

Forskare

Jag arbetar som forskare inom forskningsområdet eHälsa och med fokus på att ta fram medicinska tillämpningar av smarta textilier.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i fem år. Innan dess utbildade jag mig inom medicinsk teknik vid Chalmers och skrev min doktorsavhandling på Arbetslivsinstitutet om hur bärbar datainsamling av muskelaktivitet (myoelektrisk aktivitet) kan användas för att förstå hur arbetsrelaterad muskelsmärta uppstår och därmed bidra till hur muskelsmärta kan behandlas.

För närvarande är jag verksam i två forskningsprojekt där ett är finansierat av Vinnova och ett av Länsförsäkringar.

Avhandlingstitel

Ambulatory Monitoring and Analysis of Surface Electromyographic Signals in Ergonomic Field Studies - Methods and Applications. Chalmers, 2004

Handleder doktorander

Uppdrag

2015- Förtroendevald representant i Högskolans Forsknings- och utbildningsnämnd

2013-2014 Förtroendevald representant i Högskolans Anställningsutskott

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354630
Mobilnummer: 0734-606633
E-post: leif.sandsjo@hb.se

Till kontaktsidan

Leif Sandsjö och Lise-Lotte Jonasson berättar om projektet där de ska utvärdera elektrodressen Mollii.