Huvudmeny

Mikael Skrifvars

Mikael Skrifvars

Professor

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på att ta fram nya polymera material, vilka är baserade på förnybara råvaror. Naturfibrer och biopolymerer används i kompositer och plaster, och vi studerar olika tillverkningsmetoder för att kunna tillverka dessa material på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan år 2003. Innan dess jobbade jag inom den kemiska industrin i Finland, samt vid industriforskningsinstitutet Swerea SICOMP i Piteå. Min forskarutbildning gjorde jag vid Helsingfors universitet i Finland, och jag disputerade år 2003. För närvarande är jag verksam i två större forskningsprojekt finansierade av Mistra. Internationellt samarbete sker med universitet i Korea och Indien.

Handleder doktorander

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354497
Mobilnummer: 0708-196146
E-post: mikael.skrifvars@hb.se

Till kontaktsidan

Biokompositer för framtidens bilindustri


Under workshopen "Biomaterial och naturfibrer - nya material för bilindustrin" den 3 februari samlades representanter för bilindustrin, bilindustrins leverantörer, universitet och institut samt företag och aktörer med intresse för nya biobaserade material

Se filmen i ett större fönster
Kompositer

Komponerar nya kompositer


Läs artikeln från forskningsmagasinet 1866.