Huvudmeny

Jonas Söderholm

Jonas Söderholm

Universitetsadjunkt; Universitetsadjunkt

Forskningsintressen

  • Folkbiblioteket i samhället
  • Lånande och konsumtion
  • Hållbar utveckling av community, närsamhället
  • 'Icke-traditionella' bibliotek, t.ex. verktygsbibliotek

Avhandlingstitel

Borrowing and consumerism: The future of public library collections for sustainable communities

Huvudhandledare

Bihandledare

Uppdrag

Hållbarhetsrådet (2014- )

Arbetsgruppen Föräldraskap i akademin (GU, 2009-2010)

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354179
Mobilnummer: 0709-459860
E-post: jonas.soderholm@hb.se

Till kontaktsidan

Jonas berättar om verktygsbibliotek och hållbar utveckling av närsamhället