Huvudmeny

Anders Sterner

Anders Sterner

Doktorand; Universitetsadjunkt

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på simulering som undervisningsverktyg inom sjuksköterskeutbildningen. I doktorandprojektet kommer problem som nyutexaminerade sjuksköterskor upplever i sin yrkesutövning att kartläggas. Resultatet från kartläggningen ska sedan ligga till grund för utvecklandet av en simuleringsbaserad intervention som utvärderas i två studier.

Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2011 och har undervisat  främst i sjuksköterskeutbildningen men även i specialistutbildningarna. Tidigare har jag arbetat som intensivvårdssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Huvudhandledare: Maria Nyström
Bihandledare: Magnus Andersson Hagiwara och Lina Palmér

Pågående forskningsprojekt

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355994
Mobilnummer:
E-post: anders.sterner@hb.se

Till kontaktsidan