Huvudmeny

Marianne Strömberg

Marianne Strömberg

Universitetslektor

Jag är lektor i pedagogik och har i huvudsak forskat inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. De senaste åren har jag verkat inom forskningsprogrammet Research and Capability in Inclusion and Welfare (RCIW) och är därigenom involverad i fyra forskningsprojekt, i samverkan med skolutvecklingsenheter i två kommuner och en myndighet. Jag är också verksam i Forskningsrådet för interkulturell dialog (FID) som i huvudsak är finansierat av Västra götalandregionen och baseras på samverkan mellan regionen, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Högskolan i Väst och har därigenom flera forskninguppdrag. Pedagogy, Education and Praxis (PEP) är ett internationellt nätverk som jag ingår i och som arbetar med teoriutveckling och forskning i utbildningspraktiker.

Avhandlingstitel

De första sex åren: en studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354338
Mobilnummer:
E-post: marianne.stromberg@hb.se

Till kontaktsidan