Huvudmeny

Johan Sundeen

Johan Sundeen

Universitetslektor

Min forskning är som regel situerad i gränssnittet mellan kultur, samhälle och kyrka med särskild inriktning på olika former av offentlighetsteologi. Jag är för närvarande aktiv i forskningsprojektet Arvet efter 1968 som finansieras av Jonsonstiftelsen och inom vilket jag skriver om 68-vänsterns påverkan på och inflytande inom Svenska kyrkan. Jag har också ett sidoprojekt som rör antinazisten och samariten Birger Forell och som senast kommit till uttryck i forskningsessän Ett nytt Tyskland på brittisk mark: Birger Forells arbete bland krigsfångar 1944-1948 (2013)

Min forskarutbildning genomfördes vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Jag har varit fast anställd vid Högskolan i Borås sedan 2007.

Avhandlingstitel

Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen (2008)

Utvalda publikationer

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Handleder doktorander

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354349
Mobilnummer: 0733-566140
E-post: johan.sundeen@hb.se

Till kontaktsidan

Johan Sundeen berättar om forskningen kring Birger Forells gärning under och efter andra världskriget.