Huvudmeny

Håkan Sundell

Universitetslektor

Håkan Sundell är docent i data- och systemvetenskap samt i datavetenskap. Hans huvudsakliga forskningsområde är inom effektiva (d.v.s. snabba) beräkningar med hjälp av distribuerade och parallella datorsystem, där det huvudsakliga bidraget är att ta fram nya algoritmer eller ny design och arkitektur på mjukvara. Speciellt intressanta tillämpningar är inom avancerad dataanalys för bättre kunskap om affärsmodeller och kundbeteende samt inom övriga vetenskapliga analyser där behov av tunga beräkningar finns.

Håkan är sektionschef för Sektionen för informatik och har varit anställd på högskolan sedan 2006. Han har en tidigare bakgrund från konsultbranschen inom IKT-området och har även erfarenhet som egen företagare.

Håkan är för närvarande verksam i flera forskningsprojekt, finansierade av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), KK-stiftelsen och Handelns utvecklingsråd (HUR). Han är även huvudhandledare för två doktorander.

Avhandlingstitel

Effektiva och praktiska icke-blockerande datastrukturer

Handleder doktorander

Uppdrag

  • Projektledare för forskningsprojektet "Anpassning och optimering av låsfria datastrukturer"
  • Ledamot i institutionsstyrelsen.
Kontakt

Telefonnummer: 033-4354426
Mobilnummer: 0701-812572
E-post: hakan.sundell@hb.se

Till kontaktsidan

Håkan Sundell vill bygga datorcenter med ny superdator

SIIR:s logga

Centrumbildningen SIIR