Huvudmeny

Annelie Sundler

Annelie Sundler

Professor, biträdande

Annelie Sundler är biträdande professor i vårdvetenskap. Min forskning är framförallt inriktad på personcentrerad vård och kommunikation, men också pedagogisk forskning om undervisningsformer och lärande i vårdutbildningarna. Jag är intresserad av frågor om vårdande och hälsa utifrån ett patientperspektiv, samt frågor om god och säker vård. Min forskning berör även studenters lärande och utvecklandet av hur professionskunskaper kan stödjas. Inom dessa områden har jag varit delaktig i en rad olika forskningsprojekt i samarbeten med olika forskare och forskargrupper. Jag började forska som leg. sjuksköterska och disputerade 2008 med en avhandling om kvinnors erfarenheter av hälsa och sin livssituation efter en hjärtinfarkt. Som sjuksköterska har jag yrkeserfarenheter från hjärtsjukvård, medicinsk akutsjukvård och från vårdande av hjärt- och lungtransplanterade patienter.

Min forskning har på olika sätt utgått från ett patientperspektiv på vård och hälsa, och inbegriper också existentiella frågor i vården. Jag har arbetat i flera olika projekt och med olika forskningsansatser, senast inom ett internationellt forskningsprojekt om personcentrerad kommunikation med äldre vid vård i hemmet, COMHOME. Projektledare är professor Hilde Eide vid Buskerud och Vestfold University college Norge, ingår gör även forskare från Mälardalens högskola, NIVEL, Nederländerna samt Johns Hopkins University och University of Chicago, United States.

Jag kom till Högskolan i Borås hösten 2015. Jag arbetar nu bland annat i ett forskningsprojekt där vi analyserar anmälningar till patientnämnderna ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Deltar också i flera studier om kommunikation i vården av äldre och driver forskning om lärandemiljön vid verksamhetsförlagd utbildning för specialistsjuksköterskestudenter tillsammans med forskare vid Örebro universitet, Karlstads universitet samt Högskolan i Skövde.

Avhandlingstitel

Mitt hjärta, mitt liv: Kvinnors osäkra resa mot hälsa efter en hjärtinfarkt

Handleder doktorander

  • Jessica Höglander, doktorand vid Mälardalens Högskola och Birgitta Peilot, doktorand vid Göteborgs universitet

Uppdrag

Ledamot i Högskolans Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU)

Högskolan i Borås representant för Vårdforskning i Samverkan (ViS) i Västra Sverige

Uppdrag som samordnare för forskning vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd