Huvudmeny

Malin Sundström

Malin Sundström

Universitetslektor

Malin Sundström forskar om kunders/konsumenters köpbeteenden, attityder och drivkrafter/motivation. Hon har lång erfarenhet av uppdragsforskning och arbetar tillsammans med företag och organisationer, främst inom detaljhandeln. Hon har specialiserat sig på den digitala handelns utveckling och konsekvenser för framtidens köpbeteende. Malin är handelsforskare i centrumbildningen SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing  vid Högskolan i Borås, vars syfte är att vara en mötesplats och erbjuda en forskningsmiljö där handelsföretag kan utveckla nya affärsidéer, testa digitala komplement som beslutsstöd och mycket annat. En del av verksamheten inom ramen för SIIR bedrivs i ett tillämpat forskningslabb, Handelslabbet, uppbyggt som en butik. 

Malin är mottagare av Handelns utvecklingsråds postdok stipendium 2008-2010 och är en frekvent anlitad och uppskattad talare. Hon bloggar i SIIR:s handelsblogg, en blogg som handlar om handelsforskning, konsumtion, affärsmodeller, handelsutveckling och mycket annat. Länk till bloggen: www.retailingresearch.blogspot.com


Länkar till inspelade diskussioner och presentationer

Custom experience today - 2015

Det nya konsumentbeteendet 2013

Lounge talk om innovativ handel och forskningsinstitutet SIIR 2013

Framtidens butik - Distanshandelsdagen 2012


Vetenskapliga publikationer

Books and chapters (peer-reviewed)

Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L. (2012), Nordic Retail Research: An Introduction, book chapter, ed. Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L., in Nordic Retail Research – Emerging diversity, BAS, Gothenburg University, School of Business, Economics, and Law.

Sundström, M. (2010). Konsumentbeteende i postorder och e-handel, (eng. Consumer Behavior in mail-order and e-commerce), book chapter, ed. Nilsson, T., Paket på väg – En odyssé genom distanshandelns historia, (eng. An Oddyssé through the history of distance trade), The resport Serie Näringslivshistoria (5), The Centre for Business History , Stockholm.

Eds. Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L. (2012), Nordic Retail Research – Emerging diversity, BAS, Gothenburg University, School of Business, Economics, and Law.

Sundström, M. (2010). Unga konsumenters motiv till att använda sociala medier, (eng. Young Consumer Motives for Using Social Media), book chapter, ed. M Nilsson, Sociala? Medier? En antologi om en ny tid, (eng. Social? Medias? An anthology of a new time), Manifesto: Stockholm.

Mossberg, L. and Sundström, M. (2011), Marknadsföringsboken, (eng. The Marketing Book), Studentlitteratur: Lund.

Journal Articles (peer-reviewed)

Sundström, M. and Hagberg, J. (2010). ”Bridging marketing theory and practice for consumer behaviour Master’s students. A case study from Sweden, Industry & Higher Education, vol. 24, no. 5, October, pp. 377-380.   

Sundström, M., Lundberg, C. and Giannakis, S. (2011). Tourist Shopping Motivation: Go with the Flow or Follow the Plan, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 3 No. 2, pp. 211-224.

Sundström, M. and Ericsson, D. (2012). “Value Innovation and Demand Chain Management – keys to future success in the fashion industry”, The Nordic Textile Journal, Special edition: Sustainability & Innovation in the Fashion Field, The Textile Research Centre, CTF pp. 82-90.

Avhandlingstitel

De säger att nätbutik är bekvämt

Uppdrag

  • Akademisk föreståndare Swedish Institute for Innovative Retailing - SIIR
  • Ansvarig för forskningsprogrammet Handel, textil och mode
  • Deltagare i "Expert Group for Retail Sector Innovation", EU-kommissionen.