Huvudmeny

Christer Theandersson

Christer Theandersson

Universitetslektor

Jag arbetar som lektor i sociologi med inriktning mot arbetsvetenskap och är disputerad i sociologi vid Göteborgs universitet. Min doktorsavhandling handlar om löneanställdas värderingar av arbete. Under senare har jag framför allt bedrivit forskning inom området organisationssociologi med särskilt fokus på implementerings- och samverkansfrågor i offentlig sektor.

Avhandlingstitel

Jobbet - för lön, lust eller andra värden (2000). Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354724
Mobilnummer: 0739-723432
E-post: christer.theandersson@hb.se

Till kontaktsidan