Huvudmeny

Agneta Thörner

Agneta Thörner

Universitetsadjunkt

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet pedagogiskt arbete med fokus på hur pedagoger tar tillvara på barns intresse i förskolan. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2006. Innan dess hade jag en tjänst som förskollärare i Borås stad.

Huvudhandledare

Bihandledare

Kontakt

Telefonnummer: 033-4355975
Mobilnummer:
E-post: agneta.thorner@hb.se

Till kontaktsidan