Huvudmeny

Thomas Wilson

Thomas Wilson

Senior professor

Jag arbetar som seniorprofessor inom informationsvetenskap där jag studerar människors beteende i relation till information, digitalt bevarande och teknologisk innovation i form av e-böcker. Jag har arbetat deltid vid Högskolan i Borås sedan 1998. Innan det arbetade jag under 15 år som chef för Department of Information Studies vid University of Sheffield.

Jag deltar i ett EU-finansierat projekt, PERICLES, om digitalt bevarande och i ett projekt om e-boksfenomenet i Sverige finansierat av Vetenskapsrådet.

Kontakt

Telefonnummer:
Mobilnummer:
E-post: thomas.wilson@hb.se

Till kontaktsidan