Huvudmeny

Maria Wolmesjö

Maria Wolmesjö

Universitetslektor

Jag är filosofie doktor och universitetslektor i socialt arbete och arbetar vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Jag är verksam inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på värdebaserat ledarskapande och chefers förutsättningar att hantera etiska dilemman i socialt omsorgsarbete. Jag har arbetat med uppdrag från Socialstyrelsen via Högskolan i Borås sedan 2013 och är tillsvidareanställd från och med 2016. Innan dess arbetade jag vid Linköpings universitet. För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet Värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen, finansierat av Högskolan i Borås och i forskningsprojektet Det dubbla anhörigskapet - i grupper med annan etnisk bakgrund än svensk, finansierat av Norrköpingsfonden via Linköpings universitet.

Avhandlingstitel

Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.

Kontakt

Telefonnummer: 033-4354725
Mobilnummer:
E-post: maria.wolmesjo@hb.se

Till kontaktsidan