Huvudmeny

Youngsukkasem, Supansa

Youngsukkasem, Supansa

Jag arbetar som postdok inom Resursåtervinning. Där fokuserar jag på att utveckla innovationer inom "applying membrane bioreactor (MBR) for rapid biogas production". Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan våren 2013. Innan det studerade jag Food Engineering and Bioprocess technology vid Asian Institute of Technology, Thailand.

Jag deltar i ett projekt som är finansierat av Vetenskapsrådet.

Avhandlingstitel

Rapid biogas production by methane-producing bacteria encased in polymeric membranes.