Huvudmeny

Arbetsliv och välfärd

Beskrivning

Vår forskning har fokus på hållbar ledning, styrning och organisering i arbetsliv och välfärd. Forskningen bedrivs regionalt, nationellt som internationellt/globalt såväl av enskilda forskare som i tvär-/mångvetenskaliga forskargrupper om:

  1. Styrning, ledarskap och chefsarbete
  2. Hållbart och hälsofrämjande arbete och ledarskap
  3. Kollegialitet, profession, kollegial styrning
  4. Integration/konsumtion/boende
  5. Teori- och metod

Område