Huvudmeny

RCIW - Nyheter RSS


Spridningskonferens av HELA

HELA – ”Holistiskt engagerat lärande för alla” är en investering där Västra Götalandsregionen stått för delar av finansieringen. Inom ramen för...


Lyckad avslutning för TdiverS-projektet

Inom ramen för det EU-finansierade projektet TdiverS, Teaching diverse learners in school subjects, har nu den avslutande konferensen och det sista...


Fil. dr William H. Kitchen föreläste på RCIW:s öppna seminarium

Den 23 november höll fil. dr. William H. Kitchen från Nordirland en föreläsning i RCIW:s öppna seminarium kring inkludering. Titeln var Educational...


Professor och sektionschef lämnar landet för hållbar utbildning

GREAT 21, Global Reshaping of Education and Training for the 21st century, är ett initiativ inom ramen för den verksamhet som European Organisation...


Projektet Inkludering för bildning avslutas med nyutkommen bok

Inom ramen för forskningsprojektet Inkludering för bildning har data samlats in i flera omgångar mellan åren 2010 och 2015. Skolutvecklingsarbetet i...


Följer projekt med ny organisation av svenskundervisning

På bilden diskuterar Matilda Nybo, svensklärare på Sven Eriksonsgymnasiet, novellanalys med en av sina elever. Skolan har fått 210.000 kronor från...


Första publikationen från ”Scandinavian Educational Research...

Samarbetet mellan RCIW, SePU (Høgskolen i Hedmark) och LSP (Aalborgs Uiversitet) har nu resulterat i den första gemensamma publikationen, utgiven av...


Docent på utbyte från Italien

Under maj månad vistas docent Antonio Marzano från Universitetet i Salerno, Italien, vid sektionen för Pedagogisk utveckling och forskning. Marzano...


Visat resultat av samarbete

Anita Norlund, Bengt Persson, Elisabeth Persson, Marianne Strömberg och Lena Tyrén närvarade tisdagen den 10 maj på en heldag med kollegiet vid...


Lärarrummet i UR

Marianne Strömberg uttalar sig i ett avsnittet av radioprogrammet Lärarrummet Lärarrummet är ett radioprogram som produceras av Utbildningsradion -...