Huvudmeny

SMS – Social Media Studies

Beskrivning

Social Media Studies (SMS) är en tvärvetenskaplig temasatsning vid Högskolan i Borås

och har sitt säte i Bibliotekshögskolan. SMS har för avsikt att undersöka hur vi genom social media studies-loggasociala medier förändrar vår produktion, konsumtion, sökning, delning och användning av information. Våra förändrade informationsvanor har en betydande effekt på grundläggande samhällsnormer vad gäller t.ex. politik, demokrati, aktivism, förtroende, relationer, marknader, handel, kulturskapande och kulturupplevelser.

SMS består av en stark forskningsmiljö som arbetar med fem övergripande teman:

  • Politik, demokrati, aktivism
  • Kulturskapande och kulturupplevelser
  • Förtroende, relationer och privatliv
  • Marknader och handel
  • Teknik och samhällsutveckling

Forskning som bedrivs vid SMS bygger på empiriskt grundade undersökningar samt regelbundna samarbeten med näringsliv och myndigheter. Resultaten presenteras i etablerade forskningsjournaler samt workshops tillsammans med samarbetspartners och andra nationella/internationella forskare.

Kontaktperson för SMS

Nasrine Olson, universitetslektor

Område