Huvudmeny
Hållbara hus

Samhällsbyggnad

Beskrivning

Hållbar samhällsbyggnad fångar hela samhällsbyggnadsprocessen från planering till produktion och förvaltning av byggnader, anläggningar, stadsdelar och städer ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggnad är högaktuella som följd av samhällets utmaningar i form av klimatförändringar. Många av dagens samhällsbyggnadsfrågor relateras till hållbar stadsutveckling då mer än 70 procent av befolkningen i Sverige är bosatta i storstäder. Hållbarhetsfrågor inom stadsutveckling är intressanta att utforska, inte minst med tanken på den åldrande befolkningen och den service de behöver för en hållbar vårdinsats, eller den problematik som finns för den yngre generationen att få bostad.

Samhällsbyggnad vid Högskolan i Borås arbetar i dag med hus att bo i, vägar att färdas på, producerat på ett resurseffektivt och miljövänligt sätt. Vi arbetar med hela kedjan från planering till drift genom ingenjörs- och magisterutbildning. Byggteknik handlar om att skapa byggnader och infrastruktur på ett industrialiserat sätt och berikas genom samverkan med lärare och forskare från företagsekonomi, arbetsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Mål

Det strategiska programmet samhällsbyggande synliggör och fokuserar på tvärvetenskaplig forskning inom samhällsbyggnadssektorn. Genom utmaningsdriven forskning, utbildning och innovation vill vi göra verklig och märkbar skillnad i övergången mot ett hållbart samhällsbyggande. Målet är en balanserad resursanvändning och hög kvalitet i människors byggda miljö.


Till området är Centrum för hållbart samhällsbyggande(CHS) knutet som har målet att etablera och stödja områdets samverkan med näringsliv och övriga samhället. Därutöver har en strategisk rådgivare kopplats till hållbart samhällsbyggande genom en samfinansieringsmodell mellan Högskolan i Borås och Gunnar Ivarssons Stiftelse (GIS).

Område