Huvudmeny

Vårdande, Hälsa och Lärande (VHäL)

Beskrivning

Inom VHäL bedrivs forskning inom områdena vårdande, hälsa och lärande. Fokus riktas mot forskning om hur förutsättningar för god vård skapas och bibehålls, frågor om människors hälsa och ohälsa liksom lärande i förhållande till hälsa och vårdande.

Exempel på forskningsområden för forskargruppen är:

  • Vårdande samtal, kommunikation och bemötande
  • Patient/personcentrerad vård
  • Patientsäkerhet och god vård
  • Barn och ungdomars hälsa
  • Barnafödande
  • Lärande och reflektion
  • Simulering och lärandemiljöer

Vi bedriver forskning i samverkan med det omgivande samhället och som efterfrågas inom hälso- och sjukvården. Inom forskargruppen finns en kreativ och konstruktivt kritisk miljö där pågående forskning, forskningsfrågor och projektidéer diskuteras. I olika forskningsprojekt involveras också studenter.

Område

Samarbetspartner