Huvudmeny

Vårdande, Hälsa och Lärande (VHäL)

Beskrivning

Inom VHäL bedriver vi forskning inom områdena vårdande, hälsa och lärande. Fokus riktas mot forskning om hur förutsättningar för god vård skapas och bibehålls, frågor om människors hälsa och ohälsa liksom lärande i förhållande till vårdande, vård eller hälsa. 

Arbete pågår med att identifiera och samordna forskningsprojekt inom gruppen, och att planera framåt för fortsatt forskning. Under den första träffen kommer vi diskutera exempel på hur studenter kan involveras i forskningsprojekt och hur arbeten som studenter gjort kan användas i forskning.

Område