Huvudmeny
Illustration intensivvårdsrum

Vårdande i högteknologiska miljöer

Beskrivning

Vårdande i högteknologiska miljöer baseras på ett vårdvetenskapligt perspektiv där avsikten är att söka och skapa kunskap om vad som är vårdande, i olika vårdmiljöer i en alltmer högteknologiskt präglad vård.

Våra fokusområden innefattar bland annat vårdmiljö, patientöverföringar mellan sjukhus och vård i livets slut. Vi utgår från tanken att den fysiska och psykiska vårdmiljön interagerar. Därför är lokalers utformning, interiör, material och utrustning, samt den atmosfär som finns av intresse för forskning och studier.

Gruppen är etablerad och träffas regelbundet sedan några år tillbaka. Basen har utgjorts av lärarlagen inom An-IVA-programmen men vi har också kontakter och samarbeten med andra institutioner nationellt och internationellt.

Inom gruppen finns ett post doc- och fyra doktorandprojekt och samtliga seniora forskare arbetar aktivt med egna projekt. Vi strävar efter att inrätta nya doktorandprojekt som främst rör anestesiologisk vård och vård i livets slut från ett transkulturellt perspektiv.

Område

Föreståndare

Forskare

  • Ulrika Blom, universitetsadjunkt Högskolan i Borås
  • Lena Hedegärd, universitetsadjunkt Högskolan i Borås
  • Robert Sköld, universitetsadjunkt Högskolan i Borås
  • Wivica Kauppi, universitetsadjunkt Högskolan i Borås
  • Sepideh Olausson, Göteborgs universitet
  • Anne-Britt Torkildsby, NTUT
  • Lotta Johansson Göteborgs universitet
  • Veronika Karlsson, Högskolan i Väst

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.