Snabbnavigation:

Länkar om SIIR och Handelslabbet


Retailing Research - en blogg om handel Fler inlägg


När populärkulturen använder marijuana pop-up butik för marknadsföring

Foto: NetflixKombinationen populärkultur och detaljhandel är i sig inte ett nytt fenomen.


Kina kommer! Kina kommer!

Jag har en tendens att överdriva ibland.

Fler inlägg

Följ Handelslabbet på Instagram

Digital handel

2018-01-10

Ny företagsforskarskola i digital handel

Svenska handelsföretag behöver kunskap och kompetens som stärker deras konkurrenskraft på den globala marknaden där digitaliseringen går i snabb takt och förändrar förutsättningarna. Nu startar Högskolan i Borås och Jönköping University, med stöd av KK-stiftelsen, företagsforskarskolan INSiDR med fokus på digital handel.

Doktoranderna kommer att ta sig an forskningsfrågor kopplade till de företagsutmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför. Till exempel behöver alla aktörer i handeln bli bättre på att förstå och förutsäga konsumentbeteenden för att kunna utforma och vidareutveckla framgångsrika affärslösningar.