Snabbnavigation:

2017-02-07

Kompetens för framtidens handel med SIIR

Den 1 februari höll Handelsrådet en utbildardag: ”Kompetens för framtidens handel” i Stockholm och SIIR:s docent Malin Sundström var en av talarna.

Handelsrådets utbildardagar ska främja samverkan mellan handelsnäringen och utbildningsanordnare, samt ge utbildare möjlighet att utveckla sin kunskap och insikt om handeln. Målgruppen var utbildare på gymnasier, yrkeshögskolor, högskolor och universitet, samt företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. I publiken skymtades även folk från Tillväxtverket.