Huvudmeny

2015-12-09 Handelslabbet- Anders Glemfelt, Borås Stad

Anders Glemfelt, Näringslivschef vid Borås Stad/Näringslivsenheten på besök i Handelslabbet.